Metoden går till enligt följande:

På morgonen duschar man i decutan tvållösning. Före operationen får man vid behov en lugnande tablett samt förebyggande antibiotika och några smärthämmande tabletter. Man sätter en nål i handen för att kunna snabbt ge läkemedel om det skulle behövas. Ingreppet görs sedan under strikta operationsförhållande vad gäller sterilitet. Man sprutar in en vätskelösning ( ca 1-2 liter) i området som absorberas i och kring fettcellerna. Lösningen innehåller också bedövning och adrenalin för att dra ihop blodkärlen. Man jobbar sedan med en tunn kanyl på 1 mm med laser i fettcellerna. Detta görs för att luckra upp och värma fettcellerna till en oljig vätska. Man jobbar alltså bara med lasern i ett djupt skikt av fett där det också är mycket vätska. Man jobbar inte nära hud eller underliggande muskelhinnorna med hög laserenergi. Med en icke sövd patient som är måttligt bedövad får man direkt feedback om man skulle vara för nära en känslig hinna. Det gör då direkt ont och man har mer kontroll på processen. Laserdelen på operationen känns inte alls och tar bara 10 minuter.

Nästa steg i ingreppet är utsugningen av fettvävnaden. Kirurgen jobbar systematiskt från olika håll för att på ett så jämt sätt som möjligt avlägsna lagom mycket fett. Så länge man är i rena fettlager känns det inte mycket. När man avlägsnat en viss mängd fett och man kommer närmare muskelhinnor som är mer känsliga kan det göra något mer ont. Man kan då lokalbedöva mer i dessa områden för att kunna jobba jämt och symetriskt. De individer som har mer löst fett brukar inte ha ont. En del yngre individer som t ex har tränat mycket kan ibland ha mer bindvävshinnor insprängt i fettlagren. Detta gör ofta att det känns mer samt är mer svårjobbat.

Sist sätter man några små stygn över ingångshålen som bara är några millimeter stora. Detta gör man främst för att det inte ska läcka och rinna ut vätska första dygnen.
Man sätter på små förband och man får en gördel som komprimerar operationsområdet. Stygnen tar man efter 7-10 dagar då man också inspekterar att allt se bra ut. Man bär gördeln ca 4 veckor men man kan ta av den när man t ex duschar. Det är noga att gördeln inte skapar några veck av huden under de första veckornas mest intensiva läkningsperiod. Man kan då få fel läkning med förhårdade hudveck.

Efter ingreppet stannar man på kliniken tills man ser att allt ser stabilt ut innan man kan gå hem. Man bör inte köra bil själv då man har fått lugnade läkemedel.

Efter operationen

Man är ofta ganska öm första dygnen efter operationen. Man har en viss svullnad första veckorna efter ingreppet som gradvis minskar. Man ser ett visst resultat direkt efter ingreppet men man räknar med att det slutgiltiga resultatet är klart först efter 3-6 månader. Beroende på om det blir en del ojämnheter bör man köra LPG behandlingar (mekanisk bindvävsmassage + vacuum) efter 5-6 veckor för ett jämna ut bindväv och fettdepåer.

Fördelar med Smartlipo

  • Går att göra i lokalbedövning. Krävs ingen narkos.
  • Ger en viss hudåtstramning – Skin tightning
  • Värmen av laserljuset mjukar upp fettet så att man kan använda tunnare kanyler och detta ger mindre åverkan och man har normalt kortare social downperiod efter ingreppet Vanligen får man mindre blåmärken samt mindre svullnad än vid traditionell fettsugning.
  • Man kan oftast åka hem några timmar efter ingreppet.

Biverkningar och risker med fettsugning

All fettsugning ska utföras av erfaren och skicklig kirurg. När man utför utsugningen måste detta göras systematiskt med symmetri. Tar man bort för mycket fett på vissa områden kan man inte återskapa detta på annat sätt än med transplantation. Detta kräver ny avancerad operation.

Vissa ojämnheter och knölar kan uppstå. Detta går inte att förhindra till 100 % men jämnheten är mycket beroende på kirurgens vana och skicklighet. Det är också viktigt att inte ta bort för mycket fett. Då syns ojämnheter mer tydligt. Kvarvarande mängd fett måste också vara i harmoni med övriga kroppen. Detta bedömer kirurgen vid konsultation och operationsförberedelsen.

Det har framkommit kritik mot laserfettsugning samt fettsugning med radiofrekvens att man kan framkalla brännskador som ger ärrbildningar och till och med permanenta hudskador.

Det finns risk för detta om man jobbar för aggressivt och med höga mängder värmeenergi i försök att framkalla en stor skintightning. För att skapa dessa skador måste man jobba väldigt fel och med mycket stor oskicklighet. Vana och skickliga kirurger som kan metoden jobbar med en stor säkerhetsmarginal så att det inte ska vara någon risk för detta. Med en patient som inte är sövd och måttligt med bedövningsmedel gör också att man har mer kontroll. Skulle man ge för stor mängd värme får man direkt en tydlig smärtsignal innan skada uppstår.

Vi anser att Smartlipo laserfettsugning utförd på rätt sätt är ett lindrigt och säkert ingrepp. Infektion kan uppstå efter alla operationer men med strikta sterila förhållande minimeras risken för detta. Man får också en antibiotikatablett förebyggande inför ingreppet. Övriga risker bedöms av kirurgen vid konsultation individuellt. Det är mycket viktigt att man fyller i hälsodeklarationen som görs före ingreppet på ett sanningsenligt sätt. Detta är en förutsättning för att bedöma och minimera alla risker.

Komplikationsrisken bör bedömmas ur två perspektiv

  • Medicinska risker
  • Att uppnå de förväntningar man har på ingreppet

Priset avgörs av vilken volym som ska tas bort (max 2 liter/tillfälle). Fast pris lämnas efter konsultation. Vi tar även emot bilder för en preliminär konsultaion, ring för information. Konsultationskostnad 500 kr (dras av vid operationstillfället) - obligatorisk Ultraljudsbehandling 500 kr för att se fettvävnadens tjocklek före och efter behandling - valfri. Vid behandling av fler områden ges ett paketpris.

Vi kan mäta resultatet med ultraljudsscanning

Vi kan med ultraljudscanning på en monitor se och mäta fettlagrets tjocklek med millimeter precision Detta blir mycket mer exakt än att med måttband mäta omkretsen eller med kalliper mäta fettlagrets tjocklek. Det är svårt att standardisera dessa metoder för bra jämförelse mellan gånger. Med ultraljud kan vi utvärdera vad som är lämpliga områden samt mäta resultatet. Läs mer