Ultraljudsscanning av fettlager

Med ultraljudsscanning kan man mäta underhudens fettlager med millimeterprecision. Man ser hudskiktet, bindvävshinnor, fettlager och var underliggande muskelstrukturer börjar. Det kan vara av olika anledningar som man vill mäta och dokumentera hur tjockt fettlagret är. Anledningar kan vara:

Inför fettsugning vill man mäta lagret av fett om man är en lämplig kandidat. Vissa personer har mindre underhudsfett och mer fett insprängt i muskler eller mellan olika muskler. Detta kommer man då inte åt vid fettsugning.

Efter fettsugning eller andra metoder vill man ev se hur man har påverkat fettlagrets tjocklek. Vissa metoder eller behandlingar påstår att man kan förstöra eller reducera fettceller. Med ultraljud kan man få ett mycket tillförlitligt mått. Viktigt är att man standardiserar referenspunkter så att man mäter på exakt samma ställen.