Ingreppet görs i lokalbedövning av kirurg med många års erfarenhet av Smartlipo. Skonsammare än traditionell fettsugning då endast ett par mm tunn kanyl innehållande laserfibrer arbetar under huden. Kort återhämtning. De flesta är på jobbet efter ett par dagar. Perfekt för områden som inte svarar på träning eller god kosthållning. Laserfettsugning ger även hudåtstramning på det behandlade området. Du kan mäta ditt underhudfett med ultraljudsscanning både för och efter ingreppet. Läs mer här.

Smartlipo – Fettsugningsoperation

Fettsugning görs för att skulpturera bort underhudsfett på lokala problemställen för att skapa en bättre symmetri. Metoden utförs på områden som inte svara på träning eller diet. Den ska inte ses som en bantningsmetod. De fettceller som tas bort är permanent borta och kroppen kan inte bilda nya fettceller. De fettceller som finns kan öka i storlek men om det finns färre i området blir tillväxten inte så markant. Ingreppet liknar traditionell fettsugning men eftersom finare instrument används och att laser värmer fettet till en tunnare konsistens som lättare sugs ut så blir ingreppet snällare. Huden tightas också bättre eftersom lasern värmer och stramar upp inifrån. Metoden är FDA godkänd = amerikanska läkemedelsverket.

Olika Fettsugningsmetoder

Traditionell fettsugning görs oftast i narkos. Alla fettsugningsmetoder inleds med att man sprutar in vätska som sugs upp i fettcellerna. För att kunna suga ut fettet krävs en viss grovlek på kanylen. Ofta används även ett verktyg som vibrerar sönder fettet för att underlätta utsugningen. På senare år har det kommit andra metoder där man använder vatten som sprutar och slår sönder fettcellerna (bodyjet). Det har också kommit olika metoder där man värmer sönder fettcellerna för lättare kunna suga ut. Detta görs med laser eller radiofrekvens. De olika metoderna har olika för- och nackdelar. Det viktigaste är dock att ingreppet utförs av en erfaren kirurg som kan metoden väl.