Fettsugning

   
Mage över navel  18 000  
Mage under navel 18 000  
Över + under navel  30 000   
Midja 28 000

 

Insida lår

28 000

 
Utsida lår

28 000

 
Insida + utsida lår

45 000

 
Knä

18 000

 
Rygg

28 000

 

Kärlekshandtag

28 000

 

Åderbråck

   
Grundpris

17 500

 

Tillägg mindre kärl

2 500-5 000

 

Ögonlock

   
Övre ögonlock

15 500                                                      

 

Nedre ögonlock

19 500                                                   

 

Intimkirurgi

   
Inre blygdläppar 16 500